Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Papers Selected from the Seventh International Symposium on Physics of Fluids

The Seventh International Symposium on Physics of Fluids was held in Guiyang, China in June 2017 and attracted more than 150 researchers from around the world. This special topic represents a selection of the papers presented in the symposium.

Guest Editors: Chang Shu, Cunbiao Lee, and Ning Zhao

Special Collection Image
C. Shu; C. B. Lee; N. Zhao
Lichao Jia; Tengda Zou; Yiding Zhu; Cunbiao Lee
P. Poungthong; C. Saengow; A. J. Giacomin; C. Kolitawong; D. Merger; M. Wilhelm
H.-Z. Yuan; C. Shu; Y. Wang; S. Shu
Zhou Jiang; Zhenhua Xia; Yipeng Shi; Shiyi Chen
J. G. Zheng; Y. D. Cui; J. Li; B. C. Khoo
Xin Lei; Jiequan Li
Qingqing Zhang; Zuoli Xiao
Xiang Li; Xiao-Dong Niu; You Li; Mu-Feng Chen
Jie Wu; Meng Shen; Chen Liu
Yu Zhang; Yuhui Cao
L. M. Yang; C. Shu; W. M. Yang; J. Wu
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal