Editor-in-Chief

Xue-ming Yang (杨学明)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Executive Associate Editor

Yi Luo (罗毅)
University of Science and Technology of China, Hefei

Yang Chen (陈旸)
University of Science and Technology of China, Hefei

Editorial Board

Wen-sheng Bian (边文生)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Wei-hai Fang (方维海)
Beijing Normal University, Beijing

Yi-qin Gao (高毅勤)
Peking University, Beijing

Sheng-gui He (何圣贵)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Shui-ming Hu (胡水明)
University of Science and Technology of China, Hefei

Jing-hong Li (李景虹)
Tsinghua University, Beijing

Jun Li (李隽)
Tsinghua University, Beijing

Ko-pin Liu (刘国平)
Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei

Timothy K. Minton
University of Colorado, Boulder

Yu-xiang Mo (莫宇翔)
Tsinghua University, Beijing

Daniel M. Neumark
University of California, Berkeley

David Parker
Radboud University, Nijmegen

Bin Ren (任斌)
Xiamen University, Xiamen

Hong-fei Wang (王鸿飞)
Westlake University, Hangzhou

Yu-xiang Weng (翁羽翔)
Institute of Physics, CAS, Beijing

Alec M. Wodtke
Max Planck for Biophysical Chemistry, G¨ottingen

Dai-qian Xie (谢代前)
Nanjing University, Nanjing

Xin Xu (徐昕)
Fudan University, Shanghai

Jin-long Yang (杨金龙)
University of Science and Technology of China, Hefei

Dong-hui Zhang (张东辉)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jing-song Zhang (张劲松)
University of California, Riverside

John Z. H. Zhang (张增辉)
Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS, Shenzhen

Ming-fei Zhou (周鸣飞)
Fudan University, Shanghai

Early Career Researcher Editorial Board

Jinquan Chen (陈缙泉)
East China Normal University, Shanghai

Ganglong Cui (崔刚龙)
Beijing Normal University, Beijing

Bina Fu (傅碧娜)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Hong Gao (高蕻)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Bin Jiang (蒋彬)
University of Science and Technology of China, Hefei

Jun Jiang (江俊)
University of Science and Technology of China, Hefei

Zefeng Ren (任泽峰)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Shijing Tan (谭世倞)
University of Science and Technology of China, Hefei

Ying Tang (唐颖)
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, Wuhan

Fengyan Wang (王凤燕)
Fudan University, Shanghai

Xingan Wang (王兴安)
University of Science and Technology of China, Hefei

Kaifeng Wu (吴凯丰)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Haifeng Xu (徐海峰)
Jilin University, Changchun

Tiangang Yang (杨天罡)
Southern University of Science and Technology, Shenzhen

Kaijun Yuan (袁开军)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Igor Ying Zhang (张颖)
Fudan University, Shanghai

Wenkai Zhang (张文凯)
Beijing Normal University, Beijing

Yang Zhang (张杨)
University of Science and Technology of China, Hefei

Dongfeng Zhao (赵东锋)
University of Science and Technology of China, Hefei

Weixiong Zhao (赵卫雄)
Anhui Institute of Optics and Fine Mechanics, Hefei

Advisory Board

Xin-he Bao (包信和)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Hai-lung Dai (戴海龙)
Temple University, Philadelphia

Charles C. Han (韩志超)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Guo-zhong He (何国钟)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jian-guo Hou (侯建国)
University of Science and Technology of China, Hefei

Long Jiang (江龙)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Can Li (李灿)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Jia-ming Li (李家明)
Peking University, Beijing

Wei-min Liu (刘维民)
Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou

Cheuk-Yiu Ng (伍灼耀)
University of California, Davis

Guo-he Sha (沙国河)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Zhong-qun Tian (田中群)
Xiamen University, Xiamen

En-ge Wang (王恩哥)
Peking University, Beijing

Chi Wu (吴奇)
Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

Xin-tao Wu (吴新涛)
Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, Fuzhou

Guo-zhen Yang (杨国桢)
Institute of Physics, CAS, Beijing

Wei-tao Yang (杨伟涛)
Duke University, Durham

Cun-hao Zhang (张存浩)
Dalian Institute of Chemical Physics, CAS, Dalian

Lan-sun Zheng (郑兰荪)
Xiamen University, Xiamen

Qi-he Zhu (朱起鹤)
Institute of Chemistry, CAS, Beijing

Qing-shi Zhu (朱清时)
University of Science and Technology of China, Hefei