Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Photodetectors Based on Van der Waals Heterostructures and Hybrid 2D Materials

Two-dimensional (2D) materials and van der Waals (vdW) heterostructures have shown tremendous potential for light detection applications, opening new avenues in the development of novel, high-performance and broadband photodetectors (PDs) beyond state-of-the-art. The rich portfolio of 2D materials and newly emerging physical phenomena in vdW heterostructures (e.g. twistronics, topology, strain engineering), together with favorable heterogeneous integration of 2D systems with silicon technology, CMOS read-out electronics and flexible platforms, set new horizons for the development of innovative 2D vdW PDs. The rise and widespread of new 2D PDs technology is expected to pave the way for advanced portable, wearable and smart devices, leading to major innovations in imaging, remote healthcare, disease diagnostics, food quality control, environmental sensing, automotive, and many more domains in our everyday life.

Guest Editors: Frank Koppens, Jianbin Xu, Fengnian Xia, and Ilya Goykhman

Special Collection Image
Kishan Jayanand; Anupama B. Kaul
10.1063/5.0120636
Fan Wu; Zheng-Qiang Zhu; He Tian; Zhaoyi Yan; Yanming Liu; Yang Xu; Chao-Yang Xing; Tian-ling Ren
10.1063/5.0119888
S. Doukas; P. Sharma; I. Goykhman; E. Lidorikis
10.1063/5.0093981
Aniket Majumdar; Saloni Kakkar; Nivedith Kuttikunnummal Anil; Tathagata Paul; T. Phanindra Sai; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Arindam Ghosh
10.1063/5.0099383
M. Asgari; L. Viti; O. Balci; S. M. Shinde; J. Zhang; H. Ramezani; S. Sharma; A. Meersha; G. Menichetti; C. McAleese; B. Conran; X. Wang; A. Tomadin; A. C. Ferrari; M. S. Vitiello
10.1063/5.0097726
Jiachen Tang; Luhao Liu; Yinjiang Shao; Xinran Wang; Yi Shi; Songlin Li
10.1063/5.0097673
Ping Chen; Lejing Pi; Zexin Li; Haoyun Wang; Xiang Xu; Dongyan Li; Xing Zhou; Tianyou Zhai
10.1063/5.0090426
A. Yanilmaz; M. Fidan; O. Unverdi; C. Çelebi
10.1063/5.0092833
Qiao Zhang; Yingke Ji; Siqi Hu; Zhiwen Li; Chen Li; Linpeng Gu; Ruijuan Tian; Jiachen Zhang; Liang Fang; Bijun Zhao; Jianlin Zhao; Xuetao Gan
10.1063/5.0093147
Yan Zhang; Luyi Huang; Jie Li; Zhuo Dong; Qiang Yu; Ting Lei; Cheng Chen; Liu Yang; Yongping Dai; Junrong Zhang; Wenzhi Yu; Qiaoliang Bao; Kai Zhang
10.1063/5.0093745
Binjie Zheng; Junzhuan Wang; Tianye Huang; Xin Su; Yi Shi; Xiaomu Wang
10.1063/5.0091409
Yi Wang; Yaoqiang Zhou; Zunyue Zhang; Shuqi Xiao; Jian-bin Xu; Hon Ki Tsang
10.1063/5.0091625
Shaoyuan Zhou; Ying Wang; Chengjie Deng; Peilin Liu; Jianbing Zhang; Nan Wei; Zhiyong Zhang
10.1063/5.0091887
Hans He; Naveen Shetty; Sergey Kubatkin; Pascal Stadler; Tomas Löfwander; Mikael Fogelström; J. C. Miranda-Valenzuela; Rositsa Yakimova; Thilo Bauch; Samuel Lara-Avila
10.1063/5.0090219
Wenxia You; Biyuan Zheng; Zheyuan Xu; Ying Jiang; Chenguang Zhu; Weihao Zheng; Xin Yang; Xingxia Sun; Jieyuan Liang; Xiao Yi; Tinghao Wang; Fei Gao; Xiaoli Zhu; Quan Yuan; Dong Li; Anlian Pan
10.1063/5.0082101
Pius Augustine; Kishan Lal Kumawat; Deependra Kumar Singh; Saluru Baba Krupanidhi; Karuna Kar Nanda
10.1063/5.0087652
Qiaojue Ye; Jianting Lu; Huaxin Yi; Zhaoqiang Zheng; Churong Ma; Chun Du; Yichao Zou; Jiandong Yao; Guowei Yang
10.1063/5.0091084
Chao Xie; Yi Wang; Siliang Wang; Wenhua Yang; Wei Zeng; Zhixiang Huang; Feng Yan
10.1063/5.0085690
Yushuang Zhang; Jie Chen; Cheng Chen; Tengfei Xu; Heng Gao; Zhuo Dong; Yan Zhang; Chang Li; Qiang Yu; Wenzhi Yu; Jinshui Miao; Peng Wang; Wei Ren; Anlian Pan; Kai Zhang
10.1063/5.0086166
M. Ryzhii; V. Ryzhii; T. Otsuji; V. Mitin; M. S. Shur
10.1063/5.0087678
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal