Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Phononics of Graphene, Layered Materials, and Heterostructures

Phononics deals with quanta of crystal lattice vibrations — phonons — whose characteristics influence elastic, acoustic, thermal, optical, and electrical properties of materials. Phononics of layered materials and their heterostructures is particularly interesting. Understanding the physics of crystal lattice vibrations enables us to engineer the phonon spectrum across a wide energy range — from sub-GHz to hundreds of THz. Fine-tuning the phonon energies and dispersion is a new tool to achieve innovative device functionalities. Optical phonons demonstrate sensitivity to the number of atomic planes in few-layer graphene — thus, opening applications in nanometrology. The acoustic phonons' dependence on the number of atomic planes in layered materials allows one to change the heat conduction properties. Engineering phonon spectra by changing the thickness of layered materials, rotating atomic planes, and hetero-interfacing elastically and dielectrically dissimilar layers is a new frontier of nanotechnology research. Strongly correlated phenomena in low-dimensional materials depend crucially on the specifics of phonon spectra and phonon coupling with charge carriers or charge carrier complexes. Interest in phononics goes beyond fundamental science. Control of phonon dispersion and interactions is crucial for developing next-generation electronics, spintronics, and renewable energy conversion devices.

Guest Editors: Andrea Ferrari and Alexander Balandin

Special Collection Image
Andrea C. Ferrari; Alexander A. Balandin
Vineeta Singh; V. G. Sathe; Shyama Rath
Bowen Zeng; Zhong-Ke Ding; Hui Pan; Nannan Luo; Jiang Zeng; Li-Ming Tang; Ke-Qiu Chen
M. Sledzinska; P. Xiao; E. Puig Vilardell; E. Chávez Angel; M. J. Esplandiu; C. M. Sotomayor Torres
Yonghui Liu; Chen Shao; Wei Yu; Qingzhong Gui; John Robertson; Yuzheng Guo
Junqiang Wang; Shuai Lei; Ningning Su; Wen Hou; Mengwei Li; Shiyu Zheng; Haikun Zhang; Xiaolin Lv
C. Perez; L. Avazpour; M. K. Eryilmaz; T. Earles; S. Ruder; V. Gopalan; D. Botez; I. Knezevic; B. Ramos-Alvarado; B. M. Foley; L. J. Mawst
Fariborz Kargar; Zahra Barani; Nicholas R. Sesing; Thuc T. Mai; Topojit Debnath; Huairuo Zhang; Yuhang Liu; Yanbing Zhu; Subhajit Ghosh; Adam J. Biacchi; Felipe H. da Jornada; Ludwig Bartels; Tehseen Adel; Angela R. Hight Walker; Albert V. Davydov; Tina T. Salguero; Roger K. Lake; Alexander A. Balandin
Xiao-Juan Wu; Yu-Feng Ding; Biao Liu; Jun-Liang Yang; Meng-Qiu Cai
M. M. Glazov; Z. A. Iakovlev; S. Refaely-Abramson
Xue-Kun Chen; Xiao-Yan Hu; Pin-Zhen Jia; Guo-Feng Xie
Peter Sokalski; Zherui Han; Gabriella Coloyan Fleming; Brandon Smith; Sean E. Sullivan; Rui Huang; Xiulin Ruan; Li Shi
Cheng-Wei Wu; Xue Ren; Shi-Yi Li; Yu-Jia Zeng; Wu-Xing Zhou; Guofeng Xie
Xue-Kun Chen; Jia-Ling Tan; Min Pang; Zhong-Xiang Xie; Wu-Xing Zhou; Jun Liu
Ming Jia; Chuan-Lu Yang; Mei-Shan Wang; Xiao-Guang Ma
Lei Du; Wanzhuo Ma; Lu Sui; Peng Yin; Tianshu Wang; Dongdong Han; Wei Li
Kai Ren; Yan Chen; Huasong Qin; Wenlin Feng; Gang Zhang
Shengxia Zhang; Lijun Xu; Peipei Hu; Khan Maaz; Jian Zeng; Pengfei Zhai; Zongzhen Li; Li Liu; Jie Liu
M. Checa; I. Ivanov; S. M. Neumayer; M. A. Susner; M. A. McGuire; P. Maksymovych; L. Collins
Pin-Zhen Jia; Zhong-Xiang Xie; Yuan-Xiang Deng; Yong Zhang; Li-Ming Tang; Wu-Xing Zhou; Ke-Qiu Chen
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal