Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Metal Oxide Thin-Film Electronics

Metal oxides are ubiquitous in modern-day electronics with their applications extending across energy, lighting, information displays and biosensors, to human-machine interface technologies. One area where metal oxides have played a pivotal role is the flat panel display industry. Their ability to deliver reliable thin film transistor (TFT) arrays over large-area substrates with improved performance, has catapulted semiconducting metal oxides from a scientific curiosity in the early 2000s to an enabling technology for large-volume electronics. Recently, the demonstration of oxide-based resistive random-access memory devices has further extended the application of this intriguing class of materials to memory and neuromorphic computing applications, creating exciting new avenues of research.

To date, metal oxides are recognized as a transformative technology which in addition to their technical characteristics, possess numerous other attractive features particularly relevant in today's fast paced high-tech world. Optical transparency and the eco-friendly nature of many metal oxides and the compatibility with low carbon footprint manufacturing techniques, are a few additional attributes making these compounds standout from competing technologies. Particularly, the need for greener, circular electronics becomes increasingly pressing considering the adverse human and environmental effects that electronic waste is creating. This Special Topic aims to consolidate recent advances in metal oxide thin-film electronics including new functional materials and innovative manufacturing processes to advance devices concepts and applications.

Guest Editors: Thomas D. Anthopoulos, Jen-Sue Chen, and Antonio Facchetti

Special Collection Image
Dongsu Kim; Chong-Myeong Song; Su Jin Heo; Goeun Pyo; Dongha Kim; Ji Hwan Lee; Kyung-Ho Park; Shinbuhm Lee; Hyuk-Jun Kwon; Jae Eun Jang
10.1063/5.0123608
Han-Yu Chang; Ting-Chang Chang; Mao-Chou Tai; Bo-Shen Huang; Kuan-Ju Zhou; Yu-Bo Wang; Hung-Ming Kuo; Jen-Wei Huang
10.1063/5.0135302
Kingsley Egbo; Jonas Lähnemann; Andreas Falkenstein; Joel Varley; Oliver Bierwagen
10.1063/5.0130935
Sunjie Hu; Meng Xu; Cong Peng; Longlong Chen; Hai Liu; Xifeng Li
10.1063/5.0137931
Dingbang Yang; Junjie Jiang; Jiaxin Chen; Xiao Guo; Xinhui Yang; Xiaoming Zheng; Chuyun Deng; Haipeng Xie; Fei Song; Fangping Ouyang; Xiaoming Yuan; Mingxing Chen; Han Huang
10.1063/5.0138660
Erbin Qiu; Pavel Salev; Lorenzo Fratino; Rodolfo Rocco; Henry Navarro; Coline Adda; Junjie Li; Min-Han Lee; Yoav Kalcheim; Marcelo Rozenberg; Ivan K. Schuller
10.1063/5.0129205
Gang Wang; Xinmiao Zhang; Jiang Li; Zhaowen Bai; Hongchang Wu; Mengjing Jin; Jinyuan Zhou; Erqing Xie; Xiaojun Pan
10.1063/5.0134093
Mengzhen Hu; Lei Xu; Xinnan Zhang; Hanyuan Hao; Shi Zong; Haimin Chen; Zengcai Song; Shijun Luo; Zhihua Zhu
10.1063/5.0131595
A. S. Goossens; T. Banerjee
10.1063/5.0124135
Samir Rom; Santu Baidya; Subhro Bhattacharjee; Tanusri Saha-Dasgupta
10.1063/5.0113188
Mingrui Liu; Jianing Yue; Jianchao Meng; Tingna Shao; Chunli Yao; Xiaojuan Sun; Jiacai Nie; Dabing Li
10.1063/5.0134002
Subhrajit Sikdar; Bhabani Prasad Sahu; Subhabrata Dhar
10.1063/5.0125821
Kishwar Mashooq; Jaesung Jo; Rebecca L. Peterson
10.1063/5.0131057
Yanan Ding; Tongzheng Li; Bowen Yan; Guoxia Liu; Fukai Shan
10.1063/5.0128457
Yong Zhang; Chi-Hsin Huang; Kenji Nomura
10.1063/5.0123309
Julia E. Medvedeva
10.1063/5.0128941
Abinash Adhikari; Pawel Strak; Piotr Dluzewski; Agata Kaminska; Ewa Przezdziecka
10.1063/5.0123342
Peerawat Laohana; Siwat Polin; Warakorn Jindata; Aissara Rasritat; Tanachat Eknapakul; Pimchanok Leuasoongnoen; Supree Pinitsoontorn; Pattanaphong Janphuang; Wittawat Saenrang; Worawat Meevasana
10.1063/5.0123578
Jun-Gyu Choi; Won-June Lee; Yong-Ryun Jo; Hyeonjun Na; Sangwoo Lee; Bong-Joong Kim; Myung-Han Yoon
10.1063/5.0127480
Qianlan Hu; Shenwu Zhu; Chengru Gu; Yanqing Wu
10.1063/5.0128781
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal