Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2019 Nanoscience and Nanotechnology

The collection of articles featured here includes research advancements in nanoscience, ranging from high refractive index dielectric nanoantennas, emerging materials for CMOS technologies and research focused on solar cell performance. This collection of articles is thought provoking and present critical advances in the field of nanoscience.

Special Collection Image
Soma Khanra; Sandra V. Vassiliades; Wendel A. Alves; Kaidi Yang; Rainer Glaser; Kartik Ghosh; Payal Bhattacharya; Ping Yu; Suchismita Guha
10.1063/1.5110562
Chengjun Zhang; Weijun Zhang; Jia Huang; Lixing You; Hao Li; Chaolin lv; Tatsuki Sugihara; Masahiko Watanabe; Hui Zhou; Zhen Wang; Xiaoming Xie
10.1063/1.5095842
Jaykob Maser; Joshua Rovey
10.1063/1.5099520
Jing Gong; Zhichao Xu; Zhuo Tang; Jing Zhong; Liang Zhang
10.1063/1.5109042
H. Saqib; S. Rahman; Resta Susilo; Bin Chen; Ning Dai
10.1063/1.5093221
Lin-Wei Mou; Tian-Yu Zhang; Jia-Yi Zhang; Jia-Qi Li; Li-Wu Fan
10.1063/1.5090829
A. I. Barreda; J. M. Saiz; F. González; F. Moreno; P. Albella
10.1063/1.5087402
Jankhan Patel; Gavin Pereira; Doug Irvine; Amirkianoosh Kiani
10.1063/1.5089107
G. Tsutsui; S. Mochizuki; N. Loubet; S. W. Bedell; D. K. Sadana
10.1063/1.5075637
Timofey Golubev; Dianyi Liu; Richard Lunt; Phillip Duxbury
10.1063/1.5068690
A. S. Silva; A. Hierro-Rodriguez; S. A. Bunyaev; G. N. Kakazei; O. V. Dobrovolskiy; C. Redondo; R. Morales; H. Crespo; D. Navas
10.1063/1.5080111
O. Alves Santos; E. F. Silva; M. Gamino; J. B. S. Mendes; S. M. Rezende; A. Azevedo
10.1063/1.5079813
Jonathan Moore; Emily Nienhuis; Mostafa Ahmadzadeh; John McCloy
10.1063/1.5079759
D. Lau; V. Sokalski
10.1063/1.5079825
K. Suzuki; R. Parsons; B. Zang; K. Onodera; H. Kishimoto; T. Shoji; A. Kato
10.1063/1.5079778
Katsumi Hagita; Yoshiyuki Kawazoe; Masao Ogino
10.1063/1.5085641
Donghui Zhao; Sheng Xie; Yang Wang; Hao Zhu; Lin Chen; Qingqing Sun; David Wei Zhang
10.1063/1.5086447
Naim Ferdous; Md. Sherajul Islam; Jeongwon Park; Akihiro Hashimoto
10.1063/1.5066029
F. Venturi; G. A. Rance; J. Thomas; T. Hussain
10.1063/1.5089021
Qingkai Wang; Xinghua Wu; Leiming Wu; Yuanjiang Xiang
10.1063/1.5082725
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal