Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2021 Materials Science

This Materials Science collection will focus on the research advancements in the last year, ranging from metamaterials, semiconducting and superconducting devices and thin film technology to polymers, low dimensional structures and nanotechnology, with the awareness that these advances will bring discoveries in the field and innovative functionalities.

Special Collection Image
Yu-Tao Li; Kuan Sun; Di Luo; Yi-Ming Wang; Lei Han; Hang Liu; Xiao-Liang Guo; Du-Li Yu; Tian-Ling Ren
10.1063/5.0063774
Abdullah S. Almogbel; Christian J. Zollner; Burhan K. Saifaddin; Michael Iza; Jianfeng Wang; Yifan Yao; Michael Wang; Humberto Foronda; Igor Prozheev; Filip Tuomisto; Abdulrahman Albadri; Shuji Nakamura; Steven P. DenBaars; James S. Speck
10.1063/5.0066652
Seyfan Shukri; Lemi Deja
10.1063/5.0061868
Bryan Melanson; Matthew Hartensveld; Cheng Liu; Jing Zhang
10.1063/5.0061381
Yan Du; Weiguo Wu; Wei Chen; Yongshui Lin; Qingjia Chi
10.1063/5.0042834
Ramesh C. Budhani; Joshua S. Higgins; Deandre McAlmont; Johnpierre Paglione
10.1063/5.0049577
S. Saha; A. Rice; A. Ghosh; S. M. N. Hasan; W. You; T. Ma; A. Hunter; L. J. Bissell; R. Bedford; M. Crawford; S. Arafin
10.1063/5.0048578
Yizhe Sun; Pengfei Yan; Jiai Ning; Xiaoqian Zhang; Yafei Zhao; Qinwu Gao; Moorthi Kanagaraj; Kunpeng Zhang; Jingjing Li; Xianyang Lu; Yu Yan; Yao Li; Yongbing Xu; Liang He
10.1063/5.0041531
F. Hendriks; M. H. D. Guimarães
10.1063/5.0040262
Xiaozhu Wei; Shohei Kumagai; Mari Sasaki; Shun Watanabe; Jun Takeya
10.1063/5.0038128
Yuki K. Wakabayashi; Shingo Kaneta-Takada; Yoshiharu Krockenberger; Kosuke Takiguchi; Shinobu Ohya; Masaaki Tanaka; Yoshitaka Taniyasu; Hideki Yamamoto
10.1063/5.0044272
Chao Yang; Qing Han; Anquan Wang; Yong Yang; Xiyan Li
10.1063/5.0037297
M. Calamai; A. Ranfagni; F. Marin
10.1063/5.0024432
Lokanathan Arcot; Srinivasan Kandaswamy; Anil Modali; Sai Siva Gorthi; Tathagato Rai Dastidar
10.1063/5.0036446
Shangjie Jiang; Shisheng Zhou; Bin Du; Rubai Luo
10.1063/5.0040426
M. Solaimani; M. Ghalandari; Malihe Nejati
10.1063/5.0036761
Lior Shani; Philip Tinnefeld; Yafit Fleger; Amos Sharoni; Boris Ya. Shapiro; Avner Shaulov; Oleg Gang; Yosef Yeshurun
10.1063/5.0029781
Adam R. H. Alhawari; A. H. M. Almawgani; Ayman Taher Hindi; Hisham Alghamdi; Tale Saeidi
10.1063/5.0037232
Md. Rayid Hasan Mojumder; Md. Sherajul Islam; Jeongwon Park
10.1063/5.0023448
W. Zhou; C. T. Ma; T. Q. Hartnett; P. V. Balachandran; S. J. Poon
10.1063/5.0032167
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal