Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2021 Fluids and Plasmas

This collection highlights the recent advances in both the fundamental and practical studies on fluids and plasmas, where the theoretical, experimental and computational means were utilized. The research topics range from flow instability, turbulent flow, vortex dynamics, computational fluid dynamics, plasma current flow, gas dynamics, hydrodynamics, microfluidics, biomimetic flow, combustion, heat transfer, acoustics, fluid-structure interaction, to inkjet, centrifugal pump, swirling burner, and so on. The diversity of the research reflects the state-of-the-art development in Fluids and Plasmas fields.

Special Collection Image
Wenshuo Zhang (张文硕); Zijian Zhang (张子健); Zonglin Jiang (姜宗林); Xin Han (韩信); Yunfeng Liu (刘云峰); Chun Wang (王春)
10.1063/5.0073035
Guillaume Maîtrejean; Denis C. D. Roux; Jean Xing; Maxime Rosello; Pascal Jay; Bruno Barbet
10.1063/5.0072147
Y. Gong; W. P. Jones; A. J. Marquis
10.1063/5.0065959
Hesong Zhang; Xin Chen; Shida Xu; Dongliang Bian
10.1063/5.0054434
Yangyang Dong; Kexin Hu; Yongbin Wang; Zijian Zhang
10.1063/5.0057589
Yanping Wang; Weiqin Li; Tielin He; Chuanfeng Han; Zuchao Zhu; Zhe Lin
10.1063/5.0054275
Xiaochun Xue; Yonggang Yu
10.1063/5.0050517
Duo Zhang; Xueqiang Yuan; Shijie Liu; Xiaodong Cai; Haoyang Peng; Ralf Deiterding; Hoi Dick Ng
10.1063/5.0057586
P. Pineau; C. Bogey
10.1063/5.0059789
Renate Fetzer; Alfons Weisenburger; Georg Mueller
10.1063/5.0057380
Weiwei Jin (金巍巍)
10.1063/5.0050231
Ruri Hidema; Ryotaro Ohashi; Susan J. Muller; Hiroshi Suzuki
10.1063/5.0055436
Haiyu Xu; Kai Luo; Jianjun Dang; Daijin Li; Changsheng Ye; Chuang Huang
10.1063/5.0046868
Yahya Öz
10.1063/5.0050330
Kiyoyuki Yambe; Naoya Kuramoto; Koichi Izumi
10.1063/5.0039322
Yu Ji (吉雨); Chuandong Lin (林传栋); Kai H. Luo (罗开红)
10.1063/5.0047480
Yuejin Zhu (朱跃进); Chao Jiang (姜超); Penggang Zhang (张彭岗); Zhenhua Pan (潘振华); Jianfeng Pan (潘剑锋)
10.1063/5.0047432
Jan Erik H. Weber; Kai H. Christensen
10.1063/5.0043751
Qingxiang Shui; Cuie Duan; Daguo Wang; Zhaolin Gu
10.1063/5.0042797
Mustafa Z. Yousif; HeeChang Lim
10.1063/5.0045921
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal