Skip to Main Content
Skip Nav Destination

To the 90th birthday of V. G. Manzhelii. II International workshop “Thermal conductivity of solid states at low temperatures"

Vadim Grigorievich Manzhelii is an outstanding experimenter physicist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences (1970), Professor (1972), Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine (1990), Honored Worker of Science and Technology of Ukraine (1998), Honorary Professor of the Institute of Low Temperatures and Structural Research PAS (2004), winner of the State Prize of the USSR (1977), State Prize of the USSR (1978), Prize named B.I. Verkin of the National Academy of Sciences of Ukraine (2000). He was awarded the Orders of the Badge of Honor (1983), Orders of Merit, III degree (2003), Orders of Merit, II degree (2009).

Guest Editors: A. V. Dolbin, A. І. Krivchikov, and V. G. Gavrilko

Special Collection Image
V. Liubachko; A. Oleaga; A. Salazar; A. Kohutych; A. Pogodin; Yu. Vysochanskii
Luming Zhang; Tetsuya Nomoto; Satoshi Yamashita; Hiroki Akutsu; Alexander I. Krivchikov; Yasuhiro Nakazawa
Pavlo Baloh; Vladimír Tkáč; Róbert Tarasenko; Martin Orendáč; Alžbeta Orendáčová; Oleksandr Mitsa; Vladimir Mitsa; Roman Holomb; Alexander Feher
V. A. Konstantinov; A. I. Krivchikov; V. V. Sagan; A. V. Karachevtseva
N. V. Morozovsky; Yu. M. Barabash; Yu. V. Grebelna; M. T. Kartel; Yu. I. Sementsov; G. I. Dovbeshko
E. M. Trotskii; E. S. Syrkin; V. O. Lykah
V. K. Chagovets; S. S. Kapuza; S. S. Sokolov; T. V. Chagovets
Daria Szewczyk; Alexander I. Krivchikov; Maksym S. Barabashko; Alexander V. Dolbin; Nikolay A. Vinnikov; Razet Basnukaeva; Grzegorz Chajewski; Andrzej Jeżowski
O. S. Bakai
Ying-Xin Liang
N. A. Vinnikov; A. V. Dolbin; M. V. Khlistyuck
V. D. Fil; D. V. Fil; G. A. Zvyagina; I. V. Bilych; K. R. Zhekov
V. D. Natsik; H. V. Rusakova; S. V. Lubenets; V. A. Lototskaya; L. F. Yakovenko
E. Savchenko; I. Khyzhniy; S. Uyutnov; M. Bludov; V. Bondybey
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal