Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2022 Biophysics and Bioengineering

Advances at the intersection of biophysics and bioengineering propel breakthroughs that bridge the gap between life sciences and technology. These innovations hold promise for enhancing medical diagnostics, therapeutics, and our understanding of complex biological systems.

The collection below, carefully assembled by our editorial team, showcases contributions from leading researchers in fields like biomechanics, biomaterials, medical imaging, and more. These works offer valuable insights into the intricate mechanisms that govern living organisms and the innovative technologies designed to improve human health.

Although selections for this collection are now closed, we welcome submissions from researchers dedicated to unraveling the mysteries of life through biophysics and bioengineering year-round. Manuscripts can be submitted at: https://aipadvances.peerx-press.org.

Special Collection Image
Carlito Pinto; Koichi Shimakawa
10.1063/5.0139055
Kota Hayashi; Mamoru Tamura; Shiho Tokonami; Takuya Iida
10.1063/5.0104984
Sitong Wang; Ting Ye
10.1063/5.0102061
Xiao Fang; Chen Yun; Chaoxu Zeng; Hongfa Ding; Yongheng Huang; Wei Liu; Yaoyao Luo
10.1063/5.0121692
Xiangbo Li; Gangjin Wang; Daijun Wei
10.1063/5.0106793
Sarah J. Ziemann; Nathan A. Fischer; Jimmy Lu; Thomas J. Lee; Michael Ennis; Thomas A. Höft; Brittany Nelson-Cheeseman
10.1063/5.0119669
Kriengsak Masnok; Masataka Inoue; Nobuo Watanabe
10.1063/5.0113873
Xiaobo Lin; Rui Zhang; Quangui Chao; Bingchuan Xie; Zhihui Geng; Yunfeng Liao; Xiudong Yang
10.1063/5.0100499
Melvin M. Vopson; S. Lepadatu
10.1063/5.0100358
Bernhard Stiehl; Rajendra Shrestha; Steven Schroeder; Juanpablo Delgado; Alexander Bazzi; Jonathan Reyes; Michael Kinzel; Kareem Ahmed
10.1063/5.0102078
Kotaro Takamure; Yasuaki Sakamoto; Tetsuya Yagi; Yasumasa Iwatani; Hiroshi Amano; Tomomi Uchiyama
10.1063/5.0086659
Pooya Abdi; Bahman Vahidi
10.1063/5.0087884
Jhulan Powrel; Narayan Prasad Adhikari
10.1063/5.0086539
Cagla Özsoy; Jianuo Xu; Jiao Li; Francisco Montero de Espinosa; Daniel Razansky; Xosé Luís Deán-Ben
10.1063/5.0078053
J. C. Nolasco; J. T. García; A. Castro-Chacón; A. Castro-Carranza; J. Gutowski
10.1063/5.0078187
Xu Yan; Bingyan Yang; Jiting Ouyang; Chenyang Zhang; Yu Lai; Zhongfang Shi; Ruoyu Han; Wei Zhang; Fang Yuan; Kostya (Ken) Ostrikov
10.1063/5.0064301
Hongping Wang; Zhaobin Li; Yi Liu; Lixing Zhu; Zhideng Zhou
10.1063/5.0073880
Mohamadreza Fazel; Michael J. Wester
10.1063/5.0069349
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal