Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2022 Energy

Advances in energy research play a pivotal role in shaping the sustainable future of our planet. From renewable sources to energy storage solutions, pioneering research in this field is crucial for addressing global energy challenges.

The collection below, thoughtfully curated by our editors, presents works from leading researchers across disciplines related to energy, applications of energy storage and conversion, energy sources and materials, and renewable energy and sustainability. These works highlight the latest developments in energy conversion, storage, and utilization, driving us closer to a cleaner and more efficient energy landscape.

While selections for this collection are presently closed, we extend a continuous invitation to researchers dedicated to advancing energy science. Submit your manuscripts year-round at: https://aipadvances.peerx-press.org.

Special Collection Image
Lei Yang; Yong Xiang; Yinchuan Li; Wenyi Bao; Feng Ji; Jingtao Dong; Jingjing Chen; Mengjie Xu; Rongsheng Lu
10.1063/5.0149329
Yaowen Yang; Bao Cao; Chao Yang; Zixun Wang; Haonan Zhang; Lin Fang; Wen He; Peihong Wang
10.1063/5.0148345
Desmond Appiah; Kofi Asamoah Adu-Poku; Fan Zhang; Ke Chen; Shouqi Yuan
10.1063/5.0136819
Meng Dang; Chuanwei Zhang; Zhi Yang; Bo Chang; Jianlong Wang
10.1063/5.0139796
Yanbo Chen; Qiong Nie; Chaowei Zhong; Jiayi Song; Yinfeng Huang; Chengkai Lin; Qiming Zeng; Jie Cao; Yan Xue
10.1063/5.0138835
Y. J. Wong; H. W. Chang; Y. I. Lee; W. C. Chang; C. H. Chiu; C. C. Mo
10.1063/9.0000446
Chenglong Yan (晏成龙); Chen Shu (舒晨); Jiafeng Zhao (赵家丰); Lingyu Su (苏凌宇); Yiheng Tong (仝毅恒); Qiaofeng Xie (谢峤峰); Wei Lin (林伟)
10.1063/5.0101939
Yajie Zhang; Yajing Yang; Yanju Wei; Shenghua Liu
10.1063/5.0095714
Mingqun Guo; Zan Wang; Haiyang Yu; Donglai Gao
10.1063/5.0093706
Jin Xiao; Juan Zhou; Ling-Na Chen; Jian Chen
10.1063/5.0096098
Wangqiang Niu; Jiateng Jiang; Chen Ye; Wei Gu
10.1063/5.0078744
Ken Araki; Richard Z. Zhang
10.1063/5.0085111
Yanping Wang; Ruilin Tao; Chuanfeng Han; Weiqin Li; Tielin He; Zuchao Zhu
10.1063/5.0079425
Arnob Das Gupta; Subrata Roy
10.1063/5.0078083
Dhirendra Sahoo; Jyoti Shakya; Sudipta Choudhry; Budhi Singh; Bhaskar Kaviraj
10.1063/5.0083934
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal