Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Papers Selected from the Seventh International Symposium on Physics of Fluids

The Seventh International Symposium on Physics of Fluids was held in Guiyang, China in June 2017 and attracted more than 150 researchers from around the world. This special topic represents a selection of the papers presented in the symposium.

Guest Editors: Chang Shu, Cunbiao Lee, and Ning Zhao

Special Collection Image
C. Shu; C. B. Lee; N. Zhao
10.1063/1.5032089
Lichao Jia; Tengda Zou; Yiding Zhu; Cunbiao Lee
10.1063/1.5013303
P. Poungthong; C. Saengow; A. J. Giacomin; C. Kolitawong; D. Merger; M. Wilhelm
10.1063/1.5013203
Zhou Jiang; Zhenhua Xia; Yipeng Shi; Shiyi Chen
10.1063/1.5011236
J. G. Zheng; Y. D. Cui; J. Li; B. C. Khoo
10.1063/1.5012054
H.-Z. Yuan; C. Shu; Y. Wang; S. Shu
10.1063/1.5010152
Xin Lei; Jiequan Li
10.1063/1.5011093
Qingqing Zhang; Zuoli Xiao
10.1063/1.5011083
Xiang Li; Xiao-Dong Niu; You Li; Mu-Feng Chen
10.1063/1.5010292
Yu Zhang; Yuhui Cao
10.1063/1.5010864
Jie Wu; Meng Shen; Chen Liu
10.1063/1.5010964
L. M. Yang; C. Shu; W. M. Yang; J. Wu
10.1063/1.5008479
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal