Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2D Piezoelectrics, Pyroelectrics, and Ferroelectrics

In recent years, a range of two-dimensional (2D) layered materials have been experimentally confirmed or theoretically predicted as piezoelectric, pyroelectric, or ferroelectric. Compared with their bulk counterparts, the vdW piezoelectric, pyroelectric, or ferroelectric materials have many distinct properties, such as tunable bandgap, negative piezoelectric constant, and high mechanical flexibility. Furthermore, the stackable nature of 2D layered materials makes them promising building blocks for designing functional heterostructure where 2D layers are integrated with piezoelectric, pyroelectric or ferroelectric materials. These new materials and heterostructures have broad applications in memory, logic, sensing, optical, and energy harvesting devices. This Special Topic is intended to bring together researchers working or seeking to work on these novel materials.

Guest Editors: Wenjuan Zhu, Peide Ye, Xia Hong, and Gu Yi

Special Collection Image
Wenjuan Zhu; Xia Hong; Peide D. Ye; Yi Gu
Jacob Parker; Yi Gu
Hanying Chen; Tianlin Li; Yifei Hao; Anil Rajapitamahuni; Zhiyong Xiao; Stefan Schoeche; Mathias Schubert; Xia Hong
Keji Lai
Andrew O’Hara; Lei Tao; Sabine M. Neumayer; Petro Maksymovych; Nina Balke; Sokrates T. Pantelides
Dongqi Zheng; Mengwei Si; Sou-Chi Chang; Nazila Haratipour; Zhizhong Chen; Adam Charnas; Shouyuan Huang; Kang Wang; Letian Dou; Xianfan Xu; Uygar E. Avci; Peide D. Ye
Fanyi Kong; Lei Zhang; Tianze Cong; Zhiwei Wu; Kun Liu; Changsen Sun; Lujun Pan; Dawei Li
R. Sereika; R. Žaltauskas; Š. Varnagiris; M. Urbonavičius; F. Liu; Y. Ding; D. Milčius
Manoj Dey; Suman Chowdhury; Sonu Kumar; Abhishek Kumar Singh
Stephen C. Mbisike; Lutz Eckart; John W. Phair; Peter Lomax; Rebecca Cheung
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal