Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Constructed complex motions and chaos

This focus issue is about constructed complex motions in nonlinear systems and system interactions. In nonlinear engineering, it is important to achieve specific complex motions to satisfy expected dynamical behaviors (e.g., control trajectories, periodic motions, singularity and bifurcations) and specific motion applications. Traditional analyses are mainly based on equilibria and local singularity and bifurcation analysis, which cannot obtain expected motions and global dynamical behaviors. In recent years, to achieve such expected motions and global dynamical behaviors, mapping dynamics rather than symbolic dynamics were used to quantitatively determine complex motions. The mapping dynamics are based on the symbolic dynamics abstract and topological structures to investigate constructed complex motions. Thus, constructed complex motions with specific topological structures satisfy expected dynamical behaviors (including existence, stability, singularity, and bifurcations). To stimulate more research on constructed complex motions in dynamical systems, numerical and analytical techniques for constructed complex motions are of great interest in this focus issue, as is the discussion on complexity and global behaviors of constructed motions.

Guest Editors: Albert C.J. Luo, Jianzhe Huang, Yeyin Xu, and Stefano Lenci

Yeyin Xu; Jianzhe Huang; Stefano Lenci; Albert. C. J. Luo
10.1063/5.0151818
Hui Fu; Yonggui Kao
10.1063/5.0130366
Bo Yu
10.1063/5.0135032
Yeyin Xu; Runchao Zhao; Yinghou Jiao; Zhaobo Chen
10.1063/5.0134907
Shaohui Yan; Ertong Wang; Qiyu Wang
10.1063/5.0130083
Binghang Xiao; Jianzhe Huang; Zhongliang Jing
10.1063/5.0111800
Danilo S. Rando; Arturo C. Martí; Edson D. Leonel
10.1063/5.0124411
Fuhong Min; Lei Xue
10.1063/5.0126900
Fanrui Wang; Zhouchao Wei; Wei Zhang; Irene Moroz
10.1063/5.0132018
Nico Novelli; Pierpaolo Belardinelli; Stefano Lenci
10.1063/5.0134984
Lulu Lu; Zhuoheng Gao; Zhouchao Wei; Ming Yi
10.1063/5.0126890
Chuan Guo; Albert C. J. Luo
10.1063/5.0123609
Liping Li
10.1063/5.0125266
Siyuan Xing; Albert C. J. Luo
10.1063/5.0131970
H. Bao; J. Zhang; N. Wang; N. V. Kuznetsov; B. C. Bao
10.1063/5.0125611
P. Lizunov; O. Pogorelova; T. Postnikova
10.1063/5.0112098
Zhongliang Xie; Kang Yang; Jian Jiao; Weiyang Qin; Tao Yang; Chao Fu; Anbo Ming
10.1063/5.0125258
Chao Fu; Zhaoli Zheng; Weidong Zhu; Zhongliang Xie; Weiyang Qin; Kuan Lu
10.1063/5.0125365
Jiajia Li; Peihua Feng; Liang Zhao; Junying Chen; Mengmeng Du; Jian Song; Ying Wu
10.1063/5.0124123
Yeyin Xu; Ying Wu
10.1063/5.0118046
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal