Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Photocatalysis and Photoelectrochemistry

The special topic is intended to highlight the latest advances in materials design, synthesis and characterization, electrochemistry and photoelectrochemistry, novel concepts of solar energy conversion and light driven chemical transformation, mechanistic studies, in situ spectroscopy, and theoretical and computational modelling.

Guest Editors: Dunwei Wang, Victor Batista, Can Li, and Wilson Smith with JCP Editor-in-Chief Tim Lian

Special Collection Image
Victor Batista; Can Li; Wilson Smith; Dunwei Wang
10.1063/5.0053681
Rachel M. Doughty; Faqrul A. Chowdhury; Zetian Mi; Frank E. Osterloh
10.1063/5.0021273
Pradudnet Ketwong; Shun Yoshihara; Shugo Takeuchi; Mai Takashima; Bunsho Ohtani
10.1063/5.0014913
Weitao Lian; Rongfeng Tang; Yuyuan Ma; Chunyan Wu; Chao Chen; Xiaomin Wang; Fang Fang; Jianwang Zhang; Zheng Wang; Huanxin Ju; Changfei Zhu; Tao Chen
10.1063/5.0020244
Shyamashis Das; Paul Fourmont; Daniele Benetti; Sylvain G. Cloutier; Riad Nechache; Zhiming M. Wang; Federico Rosei
10.1063/5.0013192
Bingqing Zhang; Shaochen Xu; Da He; Rong Chen; Yumin He; Wenjun Fa; Gonghu Li; Dunwei Wang
10.1063/5.0016459
Kenji Katayama
10.1063/5.0009312
Sara A. M. Wehlin; Ludovic Troian-Gautier; Andrew B. Maurer; M. Kyle Brennaman; Gerald J. Meyer
10.1063/5.0014269
Jaehoon Kim; Jun Tae Song; Jihun Oh
10.1063/5.0009340
Liyuan Long; Qifan Wu; Qingyuan Chao; Yi Dong; Liqian Wu; Qizhen Zhang; Yong Zhou; Dunhui Wang
10.1063/5.0011474
Maria Guadalupe Méndez-Medrano; Ewa Kowalska; Bunsho Ohtani; Daniel Bahena Uribe; Christophe Colbeau-Justin; Sven Rau; José Luis Rodríguez-López; Hynd Remita
10.1063/5.0015277
Lin Jing; Ruixue Zhu; Yun Hau Ng; Zhuofeng Hu; Wey Yang Teoh; David Lee Phillips; Jimmy C. Yu
10.1063/5.0013142
Fan Li; Jie Jian; Youxun Xu; Wei Liu; Qian Ye; Fan Feng; Can Li; Lichao Jia; Hongqiang Wang
10.1063/5.0012873
Zhiliang Wang; Hengming Huang; Sabiha Akter Monny; Mu Xiao; Lianzhou Wang
10.1063/5.0010722
Qi Zhang; Xiaonan Deng; Chengyu Tan; Yangying Zhou; Xing Chen; Xuming Bai; Jianbao Li; Bin Tang; Shuangshou Li; Hong Lin
10.1063/5.0012938
Xiaogang Yang; Lei Li; Zhongzheng Yang; Jundie Hu; Yan Lei; Pinjiang Li; Zhi Zheng
10.1063/5.0012298
Swati Kumari; João R. C. Junqueira; Suchismita Sarker; Apurva Mehta; Wolfgang Schuhmann; Alfred Ludwig
10.1063/5.0009512
Xinxin Yu; Xue Yan; Junyan Xiao; Zhiliang Ku; Jie Zhong; Wei Li; Fuzhi Huang; Yong Peng; Yi-Bing Cheng
10.1063/5.0012803
Qianfan Jiang; Xiangyu Xie; D. Jason Riley; Fang Xie
10.1063/5.0013060
Masaomi Yoda; Toshihiro Takashima; Kazutaka Akiyoshi; Tsukasa Torimoto; Hiroshi Irie
10.1063/5.0010100
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal