Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Carbon-based Materials for Energy Conversion and Storage

Sustainable energy conversion and storage technologies are a vital prerequisite for a neutral carbon future. Therefore, carbon materials with attractive features, such as tunable pore architectures, good electrical conductivity, outstanding physicochemical stability, abundant resources, and low cost are highly desirable for energy conversion and storage. Despite the pressing importance of their applications, our fundamental understanding of the physical and chemical relationship between carbon materials and their induced performance remains incomplete.

The aim of this Joint Special Topic Collection in Applied Physics Letters and The Journal of Chemical Physics is to bring together articles that focus on an improved understanding of the physical or chemical mechanisms that underlie attractive performance of carbon materials and composites for electrochemical energy storage and conversion. Novel works presenting carbon materials used in but not limited to solar cells, fuel cells, batteries and water splitting devices are welcomed.

Guest Editors: Feiyu Kang, Xuanke Li, Seongho Yoon, and Quan-Hong Yang

Ziyao Jie; Zhibo Zhang; Xinpeng Bai; Wenhui Ma; Xuewei Zhao; Qijun Chen; Guixin Zhang
10.1063/5.0159269
Shanlin Li; Houshan Mei; Yixin Song; Jun Zhang; Xianghong Liu
10.1063/5.0165518
Qing-Yang Wu; Tian-Le Zhao; Xiao-Juan Ye; He Lin; Xiao-Hong Zheng; Ran Jia; Chun-Sheng Liu
10.1063/5.0167716
Wei Zhan; Jinling Gao; Xin Li; Hongyan Wang; Wei Gao; Hong Yin
10.1063/5.0165605
Shengzhi Duan; Yifan Wang; Xiaowen Wu; Meihua Wu; Lianyi Wang; Minghao Fang; Zhaohui Huang; Ruiying Luo
10.1063/5.0159347
Xiaodong Shi; Zhenming Xu; Yan Tang; Yunxiang Zhao; Bingan Lu; Jiang Zhou
10.1063/5.0161658
Liangchao Guo; Haoran Han; Yi Li; Chen Ye; Junfeng Cui; Chaoyue Zheng; Guanglong Ding; Yongbiao Zhai; Ye Zhou; Chao Zhang
10.1063/5.0156402
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal