Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Special Topic Collection: Biointerface Science in China

This Biointerphases Special Topic Collection focuses on the current progress of biointerface science in China. Topics range from understanding the interaction of either cells or biomacromolecules with surfaces and surface analysis of biointerfaces.

Guest Editor: Lulu Han, Dalian University of Technology, China

Managing Editor: Fang Cheng, Dalian University of Technology, China

Qi Wang; Hao Fu; Xiaoyu Qi; Lei Zhang; Hongyan Ma
10.1116/6.0002657
Ze-qun Zhang; Ke-feng Ren; Jian Ji
10.1116/6.0002712
Xiaowei Lin; Nan Xu; Chen Li; Zhiyu Wu; Shengfu Chen; Yao Shi; Yi He
10.1116/6.0002713
Lanlan Qin; Gaobo Yu; Jian Zhou
10.1116/6.0002736
Huaxiang Chen; Hao Zhou; Mingchao Chen; Yan Quan; Chenglong Wang; Yujie Gao; Jindan Wu
10.1116/6.0002615
Li Wang; Baocheng Cui; Keyuan Qiu; Jiao Huang; Changhai Liang
10.1116/6.0002061
Shiyu Zang; Xunxun Deng; Jiamian Wang; Yanqiu Zhao; Shuo Wu
10.1116/6.0002170
Bingjie Xu; Langfei Yang; Wei Pan; Ying Li; Zili Wang; Guoqiang Cai; Jindan Wu; Dongming Qi
10.1116/6.0002206
Bin Li; Yuexia Han; Yang Liu; Fang Yang
10.1116/6.0002110
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal