Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2D Materials Chemistry

2D materials have been revolutionizing the science and technology of modern society in an unprecedented way. Their materials chemistry is of vital importance since it covers original scientific aspects concerning molecular design, synthesis, fabrication, patterning and chemical functionalization. More importantly, materials chemistry offers an irreplaceable way to manipulate physical properties and associated applications of 2D materials in microscopic, mesoscopic and macroscopic scales.

The field continues to grow in a very rapid pace, which brings many new exciting discoveries almost every day. For example, the synthesis of graphdiyne has expanded the bonding types in 2D carbon materials from sp2-sp2 to sp-sp2, while the renaissance of 2D perovskites has excited a new materials hotspot worldwide. In addition, large-scale synthesis of 2D materials with controlled structure and high quality has yet to be realized for commercialization and industrialization, which deserve more research focus.

To attract broad attention on the materials chemistry of 2D materials, we organize this special topic to provide an insightful overview and summarize recent advances in the field.

Guest Editors: Hailin Peng, Jin Zhang, and Zhongfan Liu

Special Collection Image
Guangren Na; Yawen Li; Bangyu Xing; Yilin Zhang; Xin He; Wissam A. Saidi; Lijun Zhang
Hailin Peng; Jin Zhang; Zhongfan Liu
Xin Wang; Xinhang Shi; Chengru Gu; Qi Guo; Honggang Liu; Xuefei Li; Yanqing Wu
Yasong Zhao; Nailiang Yang; Changda Wang; Li Song; Ranbo Yu; Dan Wang
Hongbo Zhang; Yuzhong Hu; Wen Wen; Bowen Du; Lishu Wu; Yu Chen; Shun Feng; Chenji Zou; Jingzhi Shang; Hong Jin Fan; Ting Yu
Ting Cheng; Luzhao Sun; Zhirong Liu; Feng Ding; Zhongfan Liu
Xi Zhang; Qian Wang; Junwei Huang; Kui Meng; Peng Chen; Ling Zhou; Ming Tang; Caorong Zhang; Xueting Dai; Xiangyu Bi; Caiyu Qiu; Haijun Zhang; Wei-Wei Zhao; Hongtao Yuan
Cheng Qian; Ben McLean; Daniel Hedman; Feng Ding
Yongjue Lai; Junyang Tan; Zhengyang Cai; Rongjie Zhang; Changjiu Teng; Shilong Zhao; Junhao Lin; Bilu Liu
Mohammad R. Momeni; Zeyu Zhang; David Dell’Angelo; Farnaz A. Shakib
Phouphien Keoingthong; Shengkai Li; Zhaotian Zhu; Liang Zhang; Jieqiong Xu; Long Chen; Weihong Tan; Zhuo Chen
Jiarong Yao; Xinzi Tian; Shuyuan Yang; Fangxu Yang; Rongjin Li; Wenping Hu
Huacheng Fan; Jia Wang; Xiya Li; Hui You; Xinzhe Li; Chengjie Pei; Xiao Huang; Hai Li
Le Cai; Xudong Xue; Mengya Liu; Hao Li; Xiahong Zhou; Gui Yu
Cheng Chen; Chang Li; Qiang Yu; Xinyao Shi; Yushuang Zhang; Jie Chen; Kaizhen Liu; Ying He; Kai Zhang
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal