Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Adjustment of threshold voltage in AlN/AlGaN/GaN high-electron mobility transistors by plasma oxidation and Al2O3 atomic layer deposition overgrowth

Appl. Phys. Lett. 104, 013506 (2014)
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Siyu Liu
 • Jiejie Zhu
 • Jingshu Guo
 • Kai Cheng
 • Minhan Mi
 • Lingjie Qin
 • Jielong Liu
 • Fuchun Jia
 • Hao Lu
 • Xiaohua Ma
 • Yue Hao
IEEE Electron Device Letters 43, 1621 (2022)
 • Yang Liu
 • Yuanjie Lv
 • Shuoshuo Guo
 • Zhengfang Luan
 • Aijie Cheng
 • Zhaojun Lin
 • Yongxiong Yang
 • Guangyuan Jiang
 • Yan Zhou
Scientific Reports (2021) 11 (1)
 • S N Supardan
 • P Das
 • J D Major
 • A Hannah
 • Z H Zaidi
 • R Mahapatra
 • K B Lee
 • R Valizadeh
 • P A Houston
 • S Hall
 • V R Dhanak
 • I Z Mitrovic
Journal of Physics D: Applied Physics 53, 075303 (2020)
 • O. Pohorelec
 • M. Ťapajna
 • D. Gregušová
 • F. Gucmann
 • S. Hasenöhrl
 • Š. Haščík
 • R. Stoklas
 • A. Seifertová
 • B. Pécz
 • L. Tóth
 • J. Kuzmík
Applied Surface Science (2020) 528: 146824.
 • Dagmar Gregušová
 • Lajos Tóth
 • Ondrej Pohorelec
 • Stanislav Hasenöhrl
 • Štefan Haščík
 • Ildikó Cora
 • Zsolt Fogarassy
 • Roman Stoklas
 • Alena Seifertová
 • Michal Blaho
 • Agáta Laurenčíková
 • Tatsuya Oyobiki
 • Béla Pécz
 • Tamotsu Hashizume
 • Ján Kuzmík
Japanese Journal of Applied Physics 58, SCCD21 (2019)
 • Filip Gucmann
 • Milan Ťapajna
 • Ondrej Pohorelec
 • Štefan Haščík
 • Kristína Hušeková
 • Ján Kuzmík
physica status solidi (a) (2018) 215 (24)
 • X.J. Zhou
 • Y. Qu
 • S.L. Ban
 • Z.P. Wang
Superlattices and Microstructures (2017) 112: 1.
 • A.S. Augustine Fletcher
 • D. Nirmal
Superlattices and Microstructures (2017) 109: 519.
 • R Stoklas
 • D Gregušová
 • M Blaho
 • K Fröhlich
 • J Novák
 • M Matys
 • Z Yatabe
 • P Kordoš
 • T Hashizume
Semiconductor Science and Technology 32, 045018 (2017)
 • Tian Li Duan
 • Ji Sheng Pan
 • Ning Wang
 • Kai Cheng
 • Hong Yu Yu
Nanoscale Research Letters (2017) 12 (1)
 • M. Ťapajna
 • R. Stoklas
 • D. Gregušová
 • F. Gucmann
 • K. Hušeková
 • Š. Haščík
 • K. Fröhlich
 • L. Tóth
 • B. Pécz
 • F. Brunner
 • J. Kuzmík
Applied Surface Science (2017) 426: 656.
 • Kai Zhang
 • Cen Kong
 • Jianjun Zhou
 • Yuechan Kong
 • Tangsheng Chen
Applied Physics Express 10, 024101 (2017)
 • Dagmar Gregušová
 • Michal Blaho
 • Štefan Haščík
 • Peter Šichman
 • Agáta Laurenčíková
 • Alena Seifertová
 • Ján Dérer
 • Frank Brunner
 • Joachim Würfl
 • Ján Kuzmík
physica status solidi (a) (2017) 214 (11)
 • Filip Gucmann
 • Róbert Kúdela
 • Alica Rosová
 • Edmund Dobročka
 • Matej Mičušík
 • Dagmar Gregušová
Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena (2017) 35 (1)
 • Gourab Dutta
 • Nandita DasGupta
 • Amitava DasGupta
IEEE Transactions on Electron Devices 63, 1450 (2016)
 • M. Blaho
 • D. Gregušová
 • Š. Haščík
 • M. Jurkovič
 • M. Ťapajna
 • K. Fröhlich
 • J. Dérer
 • J. ‐F. Carlin
 • N. Grandjean
 • J. Kuzmík
physica status solidi (a) 212, 1086 (2015)
 • Herwig Hahn
 • Béla Pécz
 • András Kovács
 • Michael Heuken
 • Holger Kalisch
 • Andrei Vescan
Journal of Applied Physics (2015) 117 (21)
 • Filip Gucmann
 • Róbert Kúdela
 • Peter Kordoš
 • Edmund Dobročka
 • Štefan Gaži
 • Ján Dérer
 • Jozef Liday
 • Peter Vogrinčič
 • Dagmar Gregušová
Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena (2015) 33 (1)
 • Herwig Hahn
 • Fouad Benkhelifa
 • Oliver Ambacher
 • Frank Brunner
 • Achim Noculak
 • Holger Kalisch
 • Andrei Vescan
IEEE Transactions on Electron Devices 62, 538 (2015)
 • M. Ťapajna
 • M. Jurkovič
 • L. Válik
 • Š. Haščík
 • D. Gregušová
 • F. Brunner
 • E.-M. Cho
 • T. Hashizume
 • J. Kuzmík
Journal of Applied Physics (2014) 116 (10)
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal