Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Energy Conversion and Storage in Functional Dielectrics

Functional dielectrics, with unique electro-active behaviors such as ferro-, piezo- and pyro-electric properties, are attracting extensive attention for energy conversion and storage applications. Examples include capacitors, solid-state coolers, transducers, sensors and actuators (which are ubiquitous in electric vehicles), portable electronic devices, and advanced electrical systems. The last decades have witnessed tremendous research efforts on new dielectric materials including ceramics, polymers, composites, molecular crystals, and organic-inorganic hybrids designed at different atomic-, nano-, meso-scales, with intriguing functionalities/phenomena and manufacturing feasibilities. The applications of functional dielectrics are being further expanded towards emerging fields, including wireless sensor networks, IoT, and implantable biomedical devices. Despite all this exciting progress, there are still critical challenges to overcome: the energy density/conversion efficiency, as well as mechanical/thermal properties, are still not fully satisfactory to meet the increasing demand for compact, lightweight and reliable energy storage/conversion systems; the fundamental understanding of the correlations between stress, heat, photon, magnetic-responsive behaviors and inner crystalline/amorphous structures of dielectrics are not well established.

This special topical issue focuses on the conversion and storage of energy in dielectrics, such as new design paradigms and synthesis approaches for functional dielectrics, new understandings of ferro/piezo/pyro-electric physical mechanisms, and novel applications of dielectrics.

Guest Editors: Hong Wang, Jianhua Hao, and Qing Wang

Special Collection Image
Hong Wang; Jianhua Hao; Qing Wang
10.1063/5.0173531
Zhiwei Zhang; Yang Nan; Yogendra Kumar Mishra; Morten Willatzen; Zhong Lin Wang
10.1063/5.0154454
Liang Cao; Jiasheng Wang; Qiaozhen Zhang; Zhihua Duan; Tao Wang; Yanxue Tang; Xiangyong Zhao; Zibin Chen; Feifei Wang
10.1063/5.0145118
Zehai Ruan; Qianqian Hu; Mi Zhang; Weilin Liu; Guodong Zhu; Min Chen; Xiaoqing Zhang
10.1063/5.0148666
Houshan Mei; Xianghong Liu; Yixin Song; Bing Teng; Degao Zhong; Jun Zhang
10.1063/5.0146730
Xin Chen; Hancheng Qin; Yang Liu; Yen-Ting Lin; Bing Zhang; Wenchang Lu; Seong H. Kim; J. Bernholc; Qing Wang; Q. M. Zhang
10.1063/5.0143938
Letao Yang; Junlei Qi; Mingcong Yang; Jing Fu; Yiqian Liu; Shun Lan; Bingbing Yang; Fanqi Meng; Weibin Ren; Xinyue Zhang; Jinghan Cai; Yuan-Hua Lin; Jinming Guo; Xi Kong; Ce-Wen Nan
10.1063/5.0145369
Xi Kong; Letao Yang; Zixi Luo; Yiqian Liu; Shun Lan; Bingbing Yang; Fanqi Meng; Weibin Ren; Xinyue Zhang; Jinghan Cai; Yuan-Hua Lin; Jinming Guo; Ce-Wen Nan
10.1063/5.0145299
Elhadj B. Barry; Changwoo Kang; Harunori N. Yoshikawa; Innocent Mutabazi
10.1063/5.0144535
Dan Qie; Zhenhua Tang; Junlin Fang; Dijie Yao; Li Zhang; Yan-Ping Jiang; Qi-Jun Sun; Dan Zhang; Jing-Min Fan; Xin-Gui Tang; Qiu-Xiang Liu; Yi-Chun Zhou
10.1063/5.0137616
Jian Guo; Hao-Ran Yu; Shan-Tao Zhang; Bin Yang
10.1063/5.0144267
Sagar Sardana; Rishiwer Saddi; Aman Mahajan
10.1063/5.0144145
Navita Jakhar; Dinesh Kumar Kedia; Ankit Kumar; Kumar Saurabh; Surjeet Singh
10.1063/5.0143678
Yan Lin; Qiang Zhuang; Fei Li
10.1063/5.0143196
Fang Wang; Ming-Ding Li; Jun Peng Ma; Xiao-Liang Wang; Qun-Dong Shen
10.1063/5.0144660
Mingzi Liu; Shiyan Zhao; Jinfeng Liu; Xu Han; Xiangyu Gao; Fei Li
10.1063/5.0144110
Xu Fan; Weijun Miao; Zhicheng Li; Hao Wang; Xiangping Ding; Yu Cheng; Jinjun Liu; Jinhong Yu; Zhongbin Pan
10.1063/5.0144664
Yongbo Fan; Xinzhen Wang; Hongtian Li; Antonio Feteira; Dawei Wang; Ge Wang; Derek C. Sinclair; Ian M. Reaney
10.1063/5.0142200
Zhengang Dong; Jiaying Shen; Fan Zhang; Yaping Qi; Yang Zhang; Gongxun Bai; Zhenping Wu; Danfeng Li
10.1063/5.0147266
Peng Yin; Peitao Xie; Qingyang Tang; Qifa He; Shuang Wei; Runhua Fan; Zhicheng Shi
10.1063/5.0143758
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal