Skip to Main Content
Skip Nav Destination

Time-resolved Vibrational Spectroscopy

This Special Issue will feature experimental and theoretical advances reported at the biennial Time-resolved Vibrational Spectroscopy meeting; an international gathering of leading experts in experimental and theoretical aspects of vibrational dynamics in condensed phases. Topics include but are not limited to time-resolved dynamics of liquids, solids, interfaces, and nanostructured materials, hydrogen bonding dynamics, proton and electron transfer studies for energy conversion and storage advances. Additional topics include the role of vibrational dynamics in molecular biophysics and photobiology.

Guest Editors: Kevin J. Kubarych, Megan Thielges, Tahei Tahara, Thomas Elsaesser with JCP Editors Jennifer P Ogilvie, Qiang Shi, Xiaoyang Zhu

Special Collection Image
Kevin J. Kubarych; Megan C. Thielges; Tahei Tahara; Thomas Elsaesser
10.1063/5.0147807
Hans-Peter Solowan; Pavel Malý; Tobias Brixner
10.1063/5.0088365
Zhengjun Wang; Albin Hedse; Edoardo Amarotti; Nils Lenngren; Karel Žídek; Kaibo Zheng; Donatas Zigmantas; Tõnu Pullerits
10.1063/5.0089798
Mohammed Ahmed; Satoshi Nihonyanagi; Tahei Tahara
10.1063/5.0085320
Hui Wang; Xiao-Hua Hu; Hong-Fei Wang
10.1063/5.0088506
Luuk J. G. W. van Wilderen; Larissa Blankenburg; Jens Bredenbeck
10.1063/5.0091918
Luiz Schubert; Pit Langner; David Ehrenberg; Victor A. Lorenz-Fonfria; Joachim Heberle
10.1063/5.0088526
Fan Yang; Lu Shi; Tiantian Dong; Pengyun Yu; Rong Hu; Honglin Wu; Yanqiang Yang; Jianping Wang
10.1063/5.0087297
Sanjoy Patra; Vivek Tiwari
10.1063/5.0088855
Lukas Whaley-Mayda; Abhirup Guha; Andrei Tokmakoff
10.1063/5.0088435
Bogdan A. Marekha; Johannes Hunger
10.1063/5.0085461
Zhuowei Hou; Jianxin Guan; Jie Peng; Xinmao Li; Zhihao Yu; Junrong Zheng
10.1063/5.0082679
Kritanjan Polley; Roger F. Loring
10.1063/5.0083868
Ruidan Zhu; Meixia Ruan; Hao Li; Xuan Leng; Jiading Zou; Jiayu Wang; Hailong Chen; Zhuan Wang; Yuxiang Weng
10.1063/5.0082280
Cynthia G. Pyles; Joel G. Patrow; Yukun Cheng; Ian A. Tonks; Aaron M. Massari
10.1063/5.0082752
Bar Cohn; Shmuel Sufrin; Lev Chuntonov
10.1063/5.0082161
Ruoqi Zhao; Joseph C. Shirley; Euihyun Lee; Adam Grofe; Hui Li; Carlos R. Baiz; Jiali Gao
10.1063/5.0082969
Seyedeh Maryam Salehi; Markus Meuwly
10.1063/5.0077361
Junjun Tan; Zijian Ni; Shuji Ye
10.1063/5.0078632
Jeannine Gleim; Jörg Lindner; Peter Vöhringer
10.1063/5.0082358
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal