Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2D Piezoelectrics, Pyroelectrics, and Ferroelectrics

In recent years, a range of two-dimensional (2D) layered materials have been experimentally confirmed or theoretically predicted as piezoelectric, pyroelectric, or ferroelectric. Compared with their bulk counterparts, the vdW piezoelectric, pyroelectric, or ferroelectric materials have many distinct properties, such as tunable bandgap, negative piezoelectric constant, and high mechanical flexibility. Furthermore, the stackable nature of 2D layered materials makes them promising building blocks for designing functional heterostructure where 2D layers are integrated with piezoelectric, pyroelectric or ferroelectric materials. These new materials and heterostructures have broad applications in memory, logic, sensing, optical, and energy harvesting devices. This Special Topic is intended to bring together researchers working or seeking to work on these novel materials.

Guest Editors: Wenjuan Zhu, Peide Ye, Xia Hong, and Gu Yi

Special Collection Image
Wenjuan Zhu; Xia Hong; Peide D. Ye; Yi Gu
10.1063/5.0149661
Jacob Parker; Yi Gu
10.1063/5.0117355
Hanying Chen; Tianlin Li; Yifei Hao; Anil Rajapitamahuni; Zhiyong Xiao; Stefan Schoeche; Mathias Schubert; Xia Hong
10.1063/5.0106939
Keji Lai
10.1063/5.0116445
Andrew O’Hara; Lei Tao; Sabine M. Neumayer; Petro Maksymovych; Nina Balke; Sokrates T. Pantelides
10.1063/5.0096704
Dongqi Zheng; Mengwei Si; Sou-Chi Chang; Nazila Haratipour; Zhizhong Chen; Adam Charnas; Shouyuan Huang; Kang Wang; Letian Dou; Xianfan Xu; Uygar E. Avci; Peide D. Ye
10.1063/5.0098827
Fanyi Kong; Lei Zhang; Tianze Cong; Zhiwei Wu; Kun Liu; Changsen Sun; Lujun Pan; Dawei Li
10.1063/5.0098647
R. Sereika; R. Žaltauskas; Š. Varnagiris; M. Urbonavičius; F. Liu; Y. Ding; D. Milčius
10.1063/5.0090152
Manoj Dey; Suman Chowdhury; Sonu Kumar; Abhishek Kumar Singh
10.1063/5.0095834
Stephen C. Mbisike; Lutz Eckart; John W. Phair; Peter Lomax; Rebecca Cheung
10.1063/5.0086216
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal