Dokuzyol village is a settlement 17 km away from Gaziantep Oğuzeli district, within the Barak Plain boundaries. The old name of this village is Uruş; it is also known as Ezo Gelin's village because it is the birthplace of the legendary Ezo Gelin in folklore. There are traditional abode buildings in the village, but some have been abandoned, and village people have started to prefer reinforced concrete structures. Rural architecture is an embodiment of cultural heritage; therefore, preserving and transferring it to future generations is an essential cultural continuity element. The main reason for choosing this village is that there are examples of traditional abode architecture. To maintain the Barak Culture, an abode cultural center named Ezo Gelin was built in 2018. Cultural center seldom is used and haven't served its main purpose. The aim of this research is develop a renovation for Ezo Gelin Barak Culture Center, which was built with great investment but not used and to draw attention the abode building in the village. In this research adobe buildings of Dokuzyol village were documented with traditional method and function suggestions for the protection of buildings have been developed within scope of the Interior Architecture education survey course. It has been suggested that some of the unused abode buildings in the village to serve for the new function of Ezo Gelin Barak Culture Center. The proposal developed for Ezo Gelin Barak Cultural Center aims to contribute to rural tourism and cultural heritage.

1.
S.
Acun
, and
E.
Gürdal
,
Yenilenebilir Bir Malzeme:Kerpiç ve Alçılı Kerpiç, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Ankara, p
.
427
:
71
77
,
2003
(in Turkish).
2.
H.
Binici
,
M.Y.
Durgun
, and
Y.
Yardim
,
Kerpiç Yapılar Depreme Dayanıksız Mıdır? Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi
,
2010
(in Turkish).
3.
H.Y.
Hürol
, A Study on Social Sustainability: The Case of Doğanbey Urban Renewal Project ın Bursa. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü
,
2014
(in
Turkish
).
4.
P.
Kocaman
,
Bims Agregaların ve Bimsbeton Ürünlerinin Mimarlık ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,p. 204, İstanbul
,
2009
(in Turkish).
5.
H.
Binici
,
M.Y.
Durgun
, and
Y.
Yardim
,
Kerpiç Yapıların Avantajları ve Dezavantajları, 293, İstanbul: Dizayn Konstrüksiyon
,
2010
(in Turkish).
6.
D.
Kuban
,
Mimarlık Kavramları: Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne Giriş. İstanbul: Yem Yayınlari
;,
1980
(in Turkish).
7.
D.
Hasol
,
Koruma
,
Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, p
.
272
,
1995
(in Turkish).
8.
B.
Hakyemez
,
Eminönü Hanlarının Yeniden İşlevlendirilmesi Kapsamında Değerlendirilmesi: IV.Vakıfhan. Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
, p.
121
,
2014
(in Turkish).
9.
A.B.
Gültekin
and
Ç.B.
Dikmen
,
Mimari Tasarım Sürecinde Ekolojik Tasarım Ölçütlerinin İrdelenmesi. VI. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Biyologlar Derneği Yayını, İzmir
,
2016
.
10.
İ.
Tekeli
, Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler, Türkiye II. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Ankara,
1989
(in
Turkish
).
11.
M.
Selçuk
, Binaların Yeniden Işlevlendirilmesinde Mekansal Kurgunun Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya,
2006
(in
Turkish
).
12.
B.
Eroğlu
and
E.
Yaldız
 Kültür Mirasının Sürekliliği İçin Anıtsal Binaların Yeniden Kullanılması Bağlamında Ermenek Tol Medrese,Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,N: 15, p.
315
340
,
2006
(
in Turkish
).
13.
Ü
Altınoluk
.
Binaların Yeniden Kullanımı,Yem Yayın, İstanbul
,
1998
.
This content is only available via PDF.
You do not currently have access to this content.