Skip to Main Content
Skip Nav Destination

2022 Biophysics and Bioengineering

Advances at the intersection of biophysics and bioengineering propel breakthroughs that bridge the gap between life sciences and technology. These innovations hold promise for enhancing medical diagnostics, therapeutics, and our understanding of complex biological systems.

The collection below, carefully assembled by our editorial team, showcases contributions from leading researchers in fields like biomechanics, biomaterials, medical imaging, and more. These works offer valuable insights into the intricate mechanisms that govern living organisms and the innovative technologies designed to improve human health.

Although selections for this collection are now closed, we welcome submissions from researchers dedicated to unraveling the mysteries of life through biophysics and bioengineering year-round. Manuscripts can be submitted at: https://aipadvances.peerx-press.org.

Special Collection Image
Carlito Pinto; Koichi Shimakawa
Kota Hayashi; Mamoru Tamura; Shiho Tokonami; Takuya Iida
Sitong Wang; Ting Ye
Xiao Fang; Chen Yun; Chaoxu Zeng; Hongfa Ding; Yongheng Huang; Wei Liu; Yaoyao Luo
Xiangbo Li; Gangjin Wang; Daijun Wei
Sarah J. Ziemann; Nathan A. Fischer; Jimmy Lu; Thomas J. Lee; Michael Ennis; Thomas A. Höft; Brittany Nelson-Cheeseman
Kriengsak Masnok; Masataka Inoue; Nobuo Watanabe
Xiaobo Lin; Rui Zhang; Quangui Chao; Bingchuan Xie; Zhihui Geng; Yunfeng Liao; Xiudong Yang
Melvin M. Vopson; S. Lepadatu
Bernhard Stiehl; Rajendra Shrestha; Steven Schroeder; Juanpablo Delgado; Alexander Bazzi; Jonathan Reyes; Michael Kinzel; Kareem Ahmed
Kotaro Takamure; Yasuaki Sakamoto; Tetsuya Yagi; Yasumasa Iwatani; Hiroshi Amano; Tomomi Uchiyama
Pooya Abdi; Bahman Vahidi
Jhulan Powrel; Narayan Prasad Adhikari
Cagla Özsoy; Jianuo Xu; Jiao Li; Francisco Montero de Espinosa; Daniel Razansky; Xosé Luís Deán-Ben
J. C. Nolasco; J. T. García; A. Castro-Chacón; A. Castro-Carranza; J. Gutowski
Xu Yan; Bingyan Yang; Jiting Ouyang; Chenyang Zhang; Yu Lai; Zhongfang Shi; Ruoyu Han; Wei Zhang; Fang Yuan; Kostya (Ken) Ostrikov
Mohamadreza Fazel; Michael J. Wester
Hongping Wang; Zhaobin Li; Yi Liu; Lixing Zhu; Zhideng Zhou
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal